przydomowe oczyszczalnie ścieków

tel: 25 759 48 55
515 252 707, 515 252 710
e-mail: basenpol1@wp.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

• Mała oczyszczalnia ścieków od 2 do 50 RLM (Równoważna Ilość Mieszkańców)
Jeżeli dana lokalizacja nie posiada możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej oczyszczalnia jest najlepszym rozwiązaniem utylizacji ścieków bytowych.

• Niskie zużycie energii elektrycznej
Oczyszczalnie potrzebuje jedynie ok. 20-25 kW/h w przeliczeniu na jednego mieszkańca i rok, tzn. przy czteroosobowej rodzinie 80-100 kW/h. To zdecydowanie mniej niż pralka, lodówka czy telewizor.

• Przyjazna dla środowiska
Oczyszczalnia oszczędza w przeciwieństwie do innych technicznych małych oczyszczalni ścieków ok 75% energii i poprzez to wytwarza zdecydowanie mniej CO2. Gdyby wszystkie małe oczyszczalnie ścieków w Europie były tak energooszczędne jak nasza można by było zaoszczędzić 1,5 milionów to CO2!

• Niskie koszty eksploatacji
Ścieki nie są pompowane dlatego nie jest konieczne użycie pomp lub zaworów elektromagnetycznych. Zminimalizowane zostało w ten sposób ryzyko występowania awarii. Prosta zasada działania ułatwia też serwisowanie urządzeń.

• Wysoka niezawodność
Mechanicznie regulowany wypływ oczyszczonych ścieków. Tylko jedno urządzenie: łatwo dostępny niezawodny kompresor membranowy. Żadnych pomp i żadnych zaworów elektromechanicznych. Oczyszczalnia niewrażliwa na przerwy w dostawie energii. Zminimalizowanie występujących części mechanicznych oraz solidna betonowa konstrukcja zapewnia długą żywotność oczyszczalni.

• Bezproblematyczna praca przy niskim lub zbyt wysokim dopływie ścieków
Poprzez buforowanie ścieków na odpływie oczyszczalnia działająca na zasadzie CBR jest niewrażliwa na zbyt mały dopływ ścieków lub czasowo ograniczony zbyt wysoki ich dopływ (np. wizyty gości, woda z wanny itp.)


Jak działa oczyszczalnia?

Ścieki dopływają grawitacyjnie do komory wstępnego oczyszczania i następnie również grawitacyjnie, czyli bez dodatkowych urządzeń(!) do komory bioreaktora.
Oczyszczone ścieki wypływają z bioreaktora również grawitacyjnie poprzez separator i specjalny dławik który ustawiony jest jedynie na odpowiednią przepustowość.
Jeżeli do oczyszczalni napływa więcej ścieków niż może ich przez dławik wypłynąć, podnosi się automatycznie ich poziom i są one buforowane w komorze wstępnej i bioreaktorze.
W komorze wstępnej następuje wstępne oczyszczanie i sedymentacja. Właściwe oczyszczanie następuje w komorze bioreaktora za pomocą osadu czynnego. Aby ten proces mógł zajść potrzebny jest tlen atmosferyczny, który dostarczany jest za pomocą kompresora i dyfuzora. Praca kompresora regulowana jest sterownikiem. Wytrącenie osadu czynnego i sklarowanie oczyszczonych ścieków następuje w specjalnie do tego celu skonstruowanym separatorze. Ewentualny nadmiar osadu czynnego w komorze bioreaktora zostaje automatycznie odprowadzony do komory wstępnej.

zobacz nasze realizacje »